Home Onderwijs Masters Fysiotherapie Individuele versnelde Mastertrajecten

Voor geregistreerde specialistische fysiotherapeuten bestaat de mogelijkheid om onze driejarige Masteropleidingen versneld te doorlopen én af te ronden met het diploma inclusief de titel Master of Science.

Als algemeen fysiotherapeut met een BSc diploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een volledige driejarige Master opleiding, met alle lesonderdelen, toetsen en examens die benodigd zijn om je te specialiseren in de fysiotherapie discipline van jouw keuze.

Alleen met eerder verworven competenties, zogenaamde EVCs, op basis van erkende diploma’s dan wel afgelegde cursussen of behaalde modules met certificaat, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van programmaonderdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om hetzelfde masterdiploma, en dus ook de MSc titel, te behalen in een kortere periode. Let wel, de aanvraag moet individueel worden aangevraagd en kan per individu tot een ander oordeel leiden door de examen commissie.

Hieronder schetsen wij twee mogelijke varianten, als voorbeeld:

 1. Een individueel afgestemd mastertraject voor een geregistreerd fysiotherapeut geregistreerd in een kwaliteitsregister, zonder een MSc titel
 2. Een individueel afgestemd traject voor een geregistreerde fysiotherapeut in een kwaliteitsregister in het bezit van een relevante MSc.titel in een relevant gezondheidsdomein.

1. Individueel versneld mastertraject voor fysiotherapeuten zonder MSc. titel

Je komt in aanmerking als je geregistreerd bent in een Kwaliteits-deelregister als specialistisch fysiotherapeut (Manueel fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut, Orofaciale fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, fysiotherapeut in de Geriatrie) én nog geen MSc titel hebt behaald.

Vanwege reeds verworven klinische competenties en de registratie, kan je worden vrijgesteld voor een groot deel van de klinisch-georiënteerde praktische onderdelen van de opleiding. Je kunt dan een versneld traject doorlopen, waarbij de focus ligt op het verwerven van de mastercompetenties ingebed in je specialisatie.

Het eerste jaar van dit individueel versneld traject bestaat uit het opdoen van de generieke mastercompetenties, zoals:

 • Klinisch redeneren;
 • Evidence-Based Practice;
 • Methodologie en statistiek;
 • Klinimetrie;
 • Implementeren en innoveren.

Aanvullend volg je lesdagen die de klinische state-of-the-art in het vakgebied belichten.

Dit eerste jaar bereid je optimaal voor om integraal te kunnen instromen in het afstudeerjaar van de reguliere Masteropleiding. In dit afstudeerjaar worden de geleerde competenties toegepast in verdiepende en complexe klinische contexten binnen de specialisatie. Tevens wordt het examen afgelegd in de vorm van een implementatieproject en een afstudeeronderzoek.

Het hier geschetste traject bestaat aldus uit twee jaar. Indien je reeds beschikt over eerder verworven competenties op de hierboven genoemde generieke mastercompetenties, dan kan het zo zijn dat je in aanmerking komt voor verdere versnelling van het traject. Cave de hierboven beschreven versnelling kan per individu verschillen.

Voor het verkrijgen van vrijstellingen en dus het eventuele individueel versnelde mastertraject wordt altijd door de Examencommissie getoetst en beoordeeld. (zie Toelating & aanmelden)

2. Een individueel afgestemd traject voor fysiotherapeut in het bezit van een relevante MSc. titel

Ben je algemeen fysiotherapeut en heb je al een MSc titel, bijvoorbeeld in een fysiotherapie-specialisatie of een andere relevante (universitaire) master?
Dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen indien je één van onze masteropleidingen wenst te volgen. Voor toelating, het verkrijgen van vrijstellingen en dus het eventuele individuele versnelde mastertraject wordt altijd door de Examencommissie getoetst en beoordeeld

De Examencommissie zal wegen welke ervaring je hebt opgedaan in voorafgaand wetenschappelijk onderzoek  of als beroepsinnovator. Hiertoe wordt eveneens de eerder verworven competenties meegenomen als het ontwikkelen van een beroepsimplementatie product, de ervaring opgedaan in een MSc. thesis dan wel eerdere behaalde beroeps overstijgende tentamens als Epidemiologie en Statistiek. Afhankelijk van uw individuele voortraject zal de Examen commissie over gaan tot het verlenen van vrijstellingen. (zie Toelating en aanmelden)

Studiekosten

Indicatie van de studiekosten per specialisatie:

 • Versnelde Opleiding tot Master Manuele Therapie volgt medio februari 2023       
 • Versnelde Opleiding tot Master Bekkefysiotherapie volgt medio februari 2023       
 • Versnelde Opleiding tot Master Sportfysiotherapie volgt medio februari 2023       
 • Versnelde Opleiding tot Master Fysiotherapie in de Geriatrie volgt medio februari 2023       

Toelating & aanmelden

SOMT University of Physiotherapy volgt een strikte en formele procedure voor het beoordelen en toekennen van eerder verworven competenties en versnelde trajecten binnen de driejarige masteropleidingen.

Toelatingsprocedure

 1. Via de inschrijfknop schrijf je je in voor de desbetreffende Masteropleiding; 

 2. Via het aanmeldingsformulier, welke volgt na de inschrijfknop, meld je dat je in aanmerking komt voor eventuele vrijstelling(en);
 3. Onze Studentadministratie stuurt de informatie toe welke je nodig hebt voor indiening bij de Examencommissie;
 4. De Examencommissie beoordeelt jouw verzoek en eventuele vrijstellingen worden binnen jouw individuele versnelde opleidingstraject formeel toegekend.
 5. Onze Studentadministratie verwerkt het oordeel van de Examencommissie en word je definitief ingeschreven.

STAP-budget

Ook de Versnelde trajecten komen in aanmerking voor het STAP-budget.

Bekijk alle informatie via Hoe werkt het STAP-budget?.