Home Onderwijs Masters Fysiotherapie Versnelde Mastertrajecten

Voor manueeltherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten bestaan mogelijkheden om de driejarige masteropleidingen van SOMT University of Physiotherapy versneld te doorlopen en af te ronden met een volledig Master of Science-diploma.

 

Afgestudeerde algemeen fysiotherapeuten (bachelors) volgen bij SOMT University of Physiotherapy de volledige driejarige masteropleiding met alle lesonderdelen, toetsen en examens (totale studieomvang 90 ECTS) om zich via één van deze opleidingen te specialiseren in de fysiotherapie. Maar met eerder verworven competenties (zogenaamde EVCs) op basis van erkende diploma's komt u wellicht in aanmerking voor vrijstellingen voor programmaonderdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om in kortere tijd dan drie jaar uw masterdiploma (MSc, 90 ECTS) te behalen in de fysiotherapie-specialisatie van uw voorkeur. Hieronder schetsen wij twee varianten.

 

Versnelde mastertraject voor geregistreerde fysiotherapeuten

U bent al geregistreerd als manueeltherapeut, bekkenfysiotherapeut, sportfysiotherapeut of geriatriefysiotherapeut? Als u op grond van een eerdere opleiding bent geregistreerd in een deelregister van het Kwaliteitsregister maar u bent nog geen Master of Science, dan komt u aanmerking voor een versneld traject binnen één van onze driejarige masteropleidingen. Vanwege uw reeds verworven klinische competenties en uw registratie kunt u worden vrijgesteld voor een groot deel van de klinisch-georiënteerde, praktische programmaonderdelen van de opleiding. U kunt dan een versneld traject doorlopen waarin de focus ligt op het verwerven van de mastercompetenties, ingebed in uw specialisatie.

Dit traject bestaat eerst uit een deel waarin u zich bekwaamt in de generieke mastercompetenties, zoals:

  • klinisch redeneren,
  • Evidence-Based Practice,
  • methodologie/statistiek,
  • klinimetrie
  • implementeren/innoveren,

Deze komen o.a. samen in vier toetsen (Critically Appraised Topics).
Aanvullend volgt u ook nog lesdagen die de klinische state of the art in uw vakgebied belichten.

Dit eerste deel, dat één jaar duurt, bereidt u optimaal voor om integraal in te kunnen stromen in het afstudeerjaar van uw masteropleiding, waarin u het geleerde toepast in verdiepende en complexe klinische contexten binnen uw specialisatie. Tevens legt u het Examen af in de vorm van o.a. een implementatieproject en een afstudeeronderzoek. Het hier geschetste traject beslaat aldus twee jaar. Indien u beschikt over verworven competenties op de genoemde generieke mastercompetenties, dan kan het zelfs zo zijn dat u in aanmerking komt voor verdere inkorting van uw traject.

Hier vindt u een korte beschrijving van de inhoud  , opzet en data van het eerste studiejaar van dit traject voor academisch jaar 2020-2021. Voor de programma’s van uw tweede studiejaar, het afstudeerjaar, binnen de afzonderlijke masteropleidingen verwijzen wij u graag naar het derde jaar van respectievelijk: de Master Manuele Therapie, de Master Bekkenfysiotherapie, de Master Sportfysiotherapie en de Master Fysiotherapie in de Geriatrie.

Studiekosten

Indicatie van de studiekosten per specialisatie:

Zie hieronder voor de procedure voor het toetsen van uw diploma's en uw eerder verworven competenties en tevens voor aanmelden/inschrijven.

 

Versnelde mastertraject met relevante masteropleiding

Bent u algemeen fysiotherapeut (bachelor) en heeft u al een masteropleiding genoten, bijvoorbeeld in een fysiotherapie-specialisatie of een andere relevante (universitaire) vervolgmaster, dan komt uw wellicht in aanmerking voor vrijstellingen indien u vervolgens één van onze masteropleidingen wenst te volgen.

Zie hieronder voor de procedure voor het toetsen van uw diploma’s en uw eerder verworven competenties en tevens voor aanmelden.

 

Toelating, aanmelden en inschrijven versnelde master

SOMT University of Physiotherapy volgt een strikte en formele procedure voor het beoordelen en toekennen van eerder verworven competenties en versnelde trajecten binnen haar driejarige masteropleidingen.

Toelatingsprocedure

  • Via onze afdeling Onderwijsondersteuning kunt u kenbaar maken dat u mogelijk in aanmerking komt voor een versneld traject.
  • U zult worden gevraagd uw eerdere diploma’s in te sturen en aanvullend, indien gewenst, worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • De betreffende opleiding beoordeelt in eerste instantie of een versneld traject passend is.
  • In een gesprek kunnen wij u van meer gedetailleerd voorzien van informatie over inhoud, rooster en kosten van het traject.
  • Na uw inschrijving als student, is het de Examencommissie van SOMT University of Physiotherapy die u de vrijstellingen binnen uw individuele versnelde opleidingstraject formeel toekent..

Informatiebijeenkomst

Ook bieden wij de mogelijkheid om informatiebijeenkomsten over de versnelde trajecten binnen onze driejarige masteropleidingen bij te wonen. Deze datum volgt.

Aanmelden

Aanmelden en inschrijven voor de driejarige masteropleidingen, met een versneld traject, kan hier.

Aanmelden versneld traject