Home Onderwijs HBO-Masteropleidingen in de Fysiotherapie Individuele versnelde (Master)trajecten

Voor geregistreerde specialistische fysiotherapeuten bestaat de mogelijkheid om onze driejarige Masteropleidingen versneld te doorlopen én af te ronden met een Master of Science diploma.

Als algemeen fysiotherapeut met een Bachelordiploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een volledige driejarige (Master) opleiding, met alle lesonderdelen, toetsen en examens die benodigd zijn om je te specialiseren in de fysiotherapie discipline van jouw keuze.

Alleen met eerder verworven competenties, zogenaamde EVCs, op basis van erkende diploma’s dan wel afgelegde cursussen of behaalde modules met certificaat, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van programmaonderdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om hetzelfde Masterdiploma, en dus de MSc titel, te behalen in een kortere periode. Let wel, de aanvraag moet individueel worden aangevraagd en kan per individu tot een ander oordeel leiden door de Examencommissie.

Hieronder schetsen wij twee mogelijke varianten, als voorbeeld:

 1. Een individueel afgestemd mastertraject voor een fysiotherapeut geregistreerd in een kwaliteitsregister, zonder een MSc titel.
 2. Een individueel afgestemd traject voor een geregistreerde fysiotherapeut in een kwaliteitsregister in het bezit van een relevante MSc titel in een relevant gezondheidsdomein.

1. Individueel versneld mastertraject voor fysiotherapeuten zonder MSc titel

Je komt in aanmerking als je geregistreerd bent in een Kwaliteits-deelregister als specialistisch fysiotherapeut (Manueel fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut, Orofaciale fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, fysiotherapeut in de Geriatrie) én nog geen MSc titel hebt behaald.

Vanwege reeds verworven klinische competenties en de registratie, kan je worden vrijgesteld voor een groot deel van de klinisch-georiënteerde praktische onderdelen van de opleiding. Je kunt dan een versneld traject doorlopen, waarbij de focus ligt op het verwerven van de mastercompetenties ingebed in je specialisatie.

Het eerste jaar van dit individueel versneld traject bestaat uit het opdoen van de generieke mastercompetenties, zoals:

 • Klinisch redeneren;
 • Evidence-Based Practice;
 • Methodologie en statistiek;
 • Klinimetrie;
 • Implementeren en innoveren.

Aanvullend volg je lesdagen die de klinische state-of-the-art in het vakgebied belichten.

Dit eerste jaar bereid je optimaal voor om integraal te kunnen instromen in het afstudeerjaar van de reguliere Masteropleiding. In dit afstudeerjaar worden de geleerde competenties toegepast in verdiepende en complexe klinische contexten binnen de specialisatie. Tevens wordt het examen afgelegd in de vorm van een implementatieproject en een afstudeeronderzoek.

Het hier geschetste traject bestaat aldus uit twee jaar. Indien je reeds beschikt over eerder verworven competenties op de hierboven genoemde generieke mastercompetenties, dan kan het zo zijn dat je in aanmerking komt voor verdere versnelling van het traject. De hierboven beschreven versnelling kan per individu verschillen.

Voor het verkrijgen van vrijstellingen en dus het eventuele individueel versnelde mastertraject wordt altijd door de Examencommissie getoetst en beoordeeld. (zie Toelating & aanmelden)

2. Een individueel afgestemd traject voor fysiotherapeut in het bezit van een relevante MSc titel

Ben je algemeen fysiotherapeut en heb je al een MSc titel, bijvoorbeeld in een fysiotherapie-specialisatie of een andere relevante (universitaire) master?
Dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen indien je één van onze (master)opleidingen wenst te volgen. Voor toelating, het verkrijgen van vrijstellingen en dus het eventuele individuele versnelde mastertraject wordt altijd door de Examencommissie getoetst en beoordeeld.

De Examencommissie zal wegen welke ervaring je hebt opgedaan in voorafgaand wetenschappelijk onderzoek  of als beroepsinnovator. Hiertoe wordt eveneens de eerder verworven competenties meegenomen als het ontwikkelen van een beroepsimplementatie product, de ervaring opgedaan in een MSc thesis dan wel eerdere behaalde beroeps overstijgende tentamens als Epidemiologie en Statistiek. Afhankelijk van het individuele voortraject zal de Examencommissie over gaan tot het verlenen van vrijstellingen. (zie de kop Toelatingsprocedure).

 

Studiekosten

De studiekosten zijn afhankelijk van de toegewezen vrijstellingen.

Toelating & aanmelden

SOMT University of Physiotherapy volgt een strikte en formele procedure voor het beoordelen en toekennen van eerder verworven competenties en versnelde trajecten binnen de driejarige masteropleidingen.

Toelatingsprocedure vrijstellingsaanvraag

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen, dan dien je het volgende stappenplan te volgen: 

 1. Via de inschrijfknop schrijf je je in voor de desbetreffende opleiding; 

 2. Na afronding van de inschrijving, ontvang je een studentnummer;
 3. Stuur een e-mail, inclusief je nieuw verkregen studentnummer en de volgende bewijsstukken aan studentenadministratie@somt.nl:
 • Eerder behaalde Master diploma('s) met cijferlijst(en);
 • Relevante certificaten;
 • Inhoud van verkregen Master diploma (zoals een studiehandleiding)
De Examencommissie beoordeelt de vrijstellingsaanvraag d.m.v. een besluit, welke per e-mail aan je wordt gestuurd. De looptijd betreft 6 weken.
Na het ontvangen van het besluit zal onze afdeling Studentenadministratie het besluit verwerken en word je definitief ingeschreven.

Mocht je jouw inschrijving willen annuleren aan de hand van het besluit, e-mail dan de afdeling Studentenadministratie inclusief het toegewezen studentnummer.

Of je in aanmerking komt voor vrijstellingen wordt nooit op voorhand per e-mail of telefonisch besloten.