Home Onderwijs Masters Fysiotherapie Individuele versnelde Mastertrajecten

Voor geregistreerde manueel-, bekken-, sport- en geriatriefysiotherapeuten bestaat de mogelijkheid om de driejarige Masters Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, Sportfysiotherapie en Fysiotherapie in de Geriatrie versneld te doorlopen, en af te ronden met een volledig Master of Science-diploma.

 

Als algemeen fysiotherapeut met een bachelordiploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een volledige driejarige Master opleiding, met alle lesonderdelen, toetsen en examens die benodigd zijn om je te specialiseren in de fysiotherapie discipline van jouw keuze.

Maar met eerder verworven competenties, zogenaamde EVCs, op basis van erkende diploma's kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van programmaonderdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om hetzelfde masterdiploma, en dus ook de MSc titel, te behalen in slechts twee jaar. Hieronder schetsen wij twee varianten.

 

Versneld mastertraject voor geregistreerde fysiotherapeuten

Als je op grond van een eerdere opleiding in Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, Sportfysiotherapie of Geriatriefysiotherapie bent geregistreerd in een deelregister van het Kwaliteitsregister, maar nog geen Master of Science titel hebt behaald, alleen dan kom je aanmerking voor een versneld traject.

Vanwege reeds verworven klinische competenties en de registratie, kan je worden vrijgesteld voor een groot deel van de klinisch-georiënteerde praktische onderdelen van de opleiding. Je kunt dan een versneld traject doorlopen, waarbij de focus ligt op het verwerven van de mastercompetenties ingebed in je specialisatie.

Het eerste jaar van dit versneld traject bestaat uit het opdoen van de generieke mastercompetenties, zoals:

  • Klinisch redeneren;
  • Evidence-Based Practice;
  • Methodologie en statistiek;
  • Klinimetrie;
  • Implementeren en innoveren.

Deze competenties komen samen in vier toetsen (Critically Appraised Topics). Aanvullend volg je lesdagen die de klinische state-of-the-art in het vakgebied belichten.

Dit eerste jaar bereidt je optimaal voor om integraal in te kunnen stromen in het afstudeerjaar van de reguliere Masteropleiding. In dit afstudeerjaar pas je de geleerde competenties toe in verdiepende en complexe klinische contexten binnen je specialisatie. Tevens leg je het examen af in de vorm van een implementatieproject en een afstudeeronderzoek.

Het hier geschetste traject bestaat aldus uit twee jaar. Indien je reeds beschikt over verworven competenties op de hierboven-genoemde generieke mastercompetenties, dan kan het zo zijn dat je in aanmerking komt voor verdere inkorting van het traject.

Een korte beschrijving van de inhoud  , opzet en data van het eerste studiejaar van dit traject kan je hier vinden. Deze is voor alle specialisaties gelijk. 

Studiekosten

Indicatie van de studiekosten per specialisatie:

Zie hier de procedure voor het toetsen van uw diploma's en uw eerder verworven competenties en tevens voor aanmelden/inschrijven.

 

Versneld mastertraject met relevante masteropleiding

Ben je algemeen fysiotherapeut en heb je al een masteropleiding genoten, bijvoorbeeld in een fysiotherapie-specialisatie of een andere relevante (universitaire) master? Dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstelling indien je één van onze masteropleidingen wenst te volgen. Dit wordt altijd door de Examencommissie getoetst en beoordeeld.

Zie hieronder voor de procedure voor het toetsen van uw diploma’s en uw eerder verworven competenties en tevens voor aanmelden.

 

Toelating, aanmelden en inschrijven versnelde master

SOMT University of Physiotherapy volgt een strikte en formele procedure voor het beoordelen en toekennen van eerder verworven competenties en versnelde trajecten binnen de driejarige masteropleidingen.

Toelatingsprocedure

  • Via onze afdeling Onderwijsondersteuning kan je kenbaar maken dat je mogelijk in aanmerking komt voor een versneld traject;
  • De betreffende opleiding beoordeelt in eerste instantie of een versneld traject passend is;
  • In een persoonlijk gesprek voorzien we je van meer gedetailleerde informatie over inhoud, rooster en kosten van het traject;
  • Na je inschrijving als student, is het de Examencommissie van SOMT University of Physiotherapy die de vrijstellingen binnen jouw individuele versnelde opleidingstraject formeel toekent.

STAP-budget

Ook de Versnelde trajecten komen in aanmerking voor het STAP-budget.

Bekijk alle informatie via Hoe werkt het STAP-budget?.