Masters Sportfysiotherapie onderscheiden zich door hun diepgaande kennis van anatomie, kinematica, pathologie, trainingsleer en fysiologische herstelprocessen en de gevolgen daarvan op keuzes die gemaakt worden in de sportrevalidatie. Zij excelleren in het onderbouwd klinisch redeneren, het maken van sportspecifieke bewegingsanalyses en het uitwerken van een innovatieve sportrevalidatie waarbij de integratie van de domeinspecifieke concepten, zoals onder andere motorisch leren, kracht en lenigheid kenmerkend zijn.

"Je leert om je eigen keuzes te verantwoorden en te onderbouwen. Dit train je onder andere samen met je medestudenten in kleinere werkgroepen. Je probeert samen tot nieuwe inzichten te komen en zo met de hele groep kennis te verwerven en te delen, aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals casussen waarin spierletsels, kraakbeenletsels en specifieke sportblessures centraal staan."
Huub Habets, alumnus Master Sportfysiotherapie

 

Werkveld

Sportfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie waarbij curatieve, preventieve en prestatiebevorderende zorg wordt geleverd, van breedtesport tot topsport. Tot de kerntaken van de sportfysiotherapeut behoren de specifieke screening en diagnostiek bij uiteenlopende sportletsels, alsook het gepast kunnen inzetten van diagnostische middelen en performancetests. Hierbij wordt voortdurend gebruik gemaakt van de integratie van geavanceerde kwalitatieve en kwantitatieve sportspecifieke bewegingsanalyses. Een ander belangrijk onderdeel is het opstellen van een gespecialiseerde behandeling van sporters, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden zoals deadlines, stress en de maatschappelijke omstandigheden zoals de druk van trainers of ouders.

Kennis van behandeltechnieken en de invloed daarvan op pathofysiologisch en inspanningsfysiologisch niveau zijn onontbeerlijk waarbij de kennis van concepten over onder andere lenigheid, kracht en coördinatie geïntegreerd worden in het klinisch redeneren. Evidence-Based Practice en de psychometrische eigenschappen van performancetests worden geïntegreerd in sportgerelateerde casussen. Tijdens de opleiding wordt geleerd om de therapie te kaderen binnen het Sports Injury Risk Model (IRM).

Sporters worden daarnaast niet alleen behandeld in de praktijk, maar als sportfysiotherapeut ga je de sporter ook begeleiden binnen een trainings- of wedstrijdsituatie waarbij wordt samengewerkt met de trainer of andere betrokkenen om zo de sporter weer op het oorspronkelijke performanceniveau te brengen.Ik kom naar de open dagTrajecten

Reguliere masteropleiding in 3 jaar

Als algemeen fysiotherapeut met een bachelordiploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een reguliere driejarige masteropleiding. De driejarige masteropleiding Sportfysiotherapie start in september.

Reguliere masteropleiding in 2,5 jaar

Kun jij een hogere studielast aan? Dan kun je de volledige master Sportfysiotherapie ook in 2,5 jaar afronden. De totale studielast en kwaliteit is gelijk aan die van het driejarige programma. Door efficiënt, hybride onderwijs met veel persoonlijke begeleiding hebben we een ambitieus maar studeerbaar programma voor je ontwikkeld.

Je start gewoon op hetzelfde moment als het 3-jarige lesprogramma; per september. Wanneer je bent gestart met de opleiding maak je een afspraak met het opleidingshoofd om je ambitieuze leertraject te bespreken.

Reguliere masteropleiding Sportfysiotherapie voor manueel therapeuten

Als Master Manuele Therapie ben je na het volgen van de opleiding Sportfysiotherapie in staat al je vaardigheden te integreren in sportgerelateerde contexten en daarmee word je de musculoskeletaal specialist bij uitstek. Lees meer over dit specifieke programma voor manueel therapeuten.

Versneld traject in 2 jaar

Meer informatie volgt. 

Studiedagen en studiebelasting

De opleiding is een deeltijdprogramma. Het onderwijs wordt gegeven in drie onderwijsblokken per jaar. Elk onderwijsblok omvat 6 dagen (maandag tot en met zaterdag) van 09.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. Daarnaast volg je een aantal stagedagen. De contactdagen kun je terugvinden aan de rechterkant van deze pagina onder het kopje "Details"

Voor het 3-jarige programma ligt de studiebelasting op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC).

"Na een studieweek is het prettig dat je weer aan het werk gaat en je dan 6 weken de tijd hebt om het geleerde in de praktijk te integreren." - Kevin van Geel, 2e jaars student Master Sportfysiotherapie

Toelating

Toelating tot de Masteropleiding Sportfysiotherapie is mogelijk met een door de Nederlandse overheid erkend Bachelordiploma fysiotherapie en BIG-registratie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

 

Opleidingsinhoud

Het 3-jarig onderwijsprogramma van de Master Sportfysiotherapie bestaat uit negen modules, elk opgebouwd rond een specifieke regio. Per studiejaar worden drie modules aangeboden waarbij elke sportspecifieke, inhoudelijke leerlijn aan bod komt. Doorheen de modules en het onderwijsprogramma is er een toenemende complexiteit van de thematiek en/of casuïstiek. Binnen de modules wordt de samenhang tussen alle leerlijnen bevorderd door de inhoud van de ‘performancegestuurde casuïstiek’, welke uitgewerkt worden rond de desbetreffende regio van de module. In het laatste jaar worden de concepten uit eerdere modules geïntegreerd binnen evidence-based klinisch redeneren en de kwalitatieve en kwantitatieve bewegingsanalyses waarbij het onderwijs in de leerlijn Evidence-Based Practice de specifieke context verbindt aan een steeds complexer niveau van klinisch redeneren. Tijdens de modules kom je in aanraking met de verschillende competentiedomeinen vastgesteld in het Beroepscompetentieprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS).

Lesmethode & toetsing

Docenten

SOMT University of Physiotherapy investeert in hooggekwalificeerde begeleiding. De hoorcolleges 'Sporttraumatologie en -orthopedie' worden gedoceerd door orthopeden die gespecialiseerd zijn een specifieke lichaamsregio en didactische ervaring hebben waaronder Dr. M. van den Bekerom (schouder), Dr. Y. Engelsma (knie), Dr. T. Piscaer (heup/lies), Dr. M. van den Bekerom (elleboog), Dr. M. Obdeijn (pols/hand), Dr. M. Vanderberghe (enkel/voet).
Ook experts op andere domeinen worden uitgenodigd. Inspanningsfysiologie wordt bijvoorbeeld gedoceerd door Prof. dr. K. De Pauw (Vrije Universiteit Brussel). dr. K. Kuppens (Voorzitter schoudernetwerk Vlaanderen) doceert de diagnostiek van schoudergerelateerde aandoeningen, de evaluatie en behandeling van scapulothoracale ritmes. Prof. Dr. J. Verschueren (Vrije Universiteit Brussel) verzorgt ‘Sport en pijn’ en ‘energiesystemen en periodisering’.

Diagnostische en mobiliserende vaardigheden worden verzorgd door zowel een Master of Science Sportfysiotherapie als een docent van de Master Manuele Therapie van SOMT University of Physiotherapy. De sportspecifieke revalidatietraining wordt verzorgd door trainers en sportfysiotherapeuten van topniveau in een specifieke sportdiscipline. De link met de dagelijkse praktijk is belangrijk waardoor de praktijkervaring van de experts een meerwaarde biedt. Sports clinics worden georganiseerd in sportspecifieke settings, zoals handbal (D. den Hartog en L. Groenen), voetbal (T. Janssen), Basketbal (M. Lips en R. van Waes) en zwemmen (K. Kuppens). Tevens worden lessen gedoceerd bij CrossFit Amersfoort, waaronder kracht- en coördinatietraining en revalidatietraining. De lessen omtrent ‘looptechniek en agility’ (R. Ummels, Atletiekunie) volgen jullie in de atletiekhal Galgenwaard Utrecht of op de atletiekbaan in Amersfoort.

"Wat ik sterk vind aan de opleiding is dat er naast de docenten van SOMT University of Physiotherapy in elke module medische experts (b.v. orthopeden, medisch specialisten, psychologen, (kracht)trainers, looptrainers) middels hoorcolleges diepgaande informatie delen uit hun dagelijkse praktijk. Ik vind onder andere de hoorcolleges over Sporttraumatologie (die per lichaamsregio terugkeren), Krachttraining en Coördinatie, Hardloopanalyse en Biomechanica erg leerzaam. Daarnaast hebben de theorie en praktijklessen over diagnostiek, Evidence Based Practice, sportspecifieke analyses en bewegingsanalyses, motorisch leren, (kracht)training en coördinatie én toepassen hiervan mij echt geholpen om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken." - Huub Habets, alumni master Sportfysiotherapie

Klinische praktijk

In het onderwijs is casuïstiek sturend. Dat wil zeggen dat elke opdracht begint met een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk. De leerstof wordt zo onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk. Relevante casuïstiek kan door de docenten worden ingebracht maar veelal zal je zelf een casus uit de eigen praktijk aandragen.

Toetsing

De competenties die worden ontwikkeld tijdens de opleiding zijn gericht op de beroepspraktijk. De toetsing is daarom voornamelijk praktijkgerelateerd. Door middel van voorbereidende en verwerkende opdrachten, lesweken en (kennis)toetsen wordt er gestimuleerd om deze competenties te ontwikkelen. De klinische competenties worden getoetst tijdens stage van zes dagen in een sportfysiotherapeutische praktijk onder leiding van docenten verbonden aan SOMT University of Physiotherapy en in een toets omtrent sportspecifieke performance casuïstiek.
Voor de wetenschappelijk vaardigheden wordt geparticipeerd in de opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderzoeksproject. Je zal hierbij participeren in meerjarig onderzoek naar Return to Performance. Hierbij dienen de resultaten en conclusies op academische wijze schriftelijk te worden verwoord en op kritische wijze worden bediscussieerd. Door het maken van Critically Appraised Topics (CAT) wordt aan de hand van klinische vraagstellingen uit de praktijk de basis voor een onderbouwd en geavanceerd specialistisch klinisch redeneren ontwikkeld.

Stage

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Master Sportfysiotherapie zijn de diverse stages. In de opleiding worden drie stages doorlopen: twee dagen stage in een Sportmedisch Adviescentrum (SMA), drie miniklinieken en zes dagen stage in een sportfysiotherapiepraktijk.Ik kom naar de open dag