Roel Wingbermühle - Onderzoeker @ SOMT University of Physiotherapy

Roel Wingbermühle

Onderzoeker

  • Manuele Therapie

MSc R Wingbermühle

Roel Wingbermühle doet -via Erasmus MC afdeling huisartsgeneeskunde en SOMT University of Physiotherapy - onderzoek naar predictie modellen die het herstel bij patiënten met nekpijn kunnen voorspellen. Uit een systematische review die we uitgevoerd hebben blijken er veel prognostische modellen voor herstel van nekpijn te zijn gepubliceerd, maar is het overgrote deel niet geschikt  voor klinisch gebruik vanwege essentiële methodologische tekortkomingen en gebrek aan validatie. Met behulp van de ANIMO studie die enkele jaren geleden aan de SOMT is uitgevoerd, ontwikkelen we prognostische modellen voor het herstel van nekpijn in een groot cohort waarbij patiënten zijn behandeld met manuele therapie. 

Key words
Neck pain, prognosis, prognostic models, clinical prediction models

Publicaties

Orthopaedic manual therapy diagnosis: spine and temporomandibular joints. Van der El 2010, ISB13:978-0-7637-5594-2. Chapter 3, The intervertebral disk

Wingbermühle RW, van Trijffel E, Nelissen PM, Koes B, Verhagen, AP. Few promising multivariable prognostic models exist for recovery of people with non-specific neck pain in musculoskeletal primary care: a systematic review. Journal of Physiotherapy. 2018;64: 18-23

Wingbermühle RW, van Trijffel E, Nelissen PM, Koes B, Verhagen, AP. Weinig veelbelovende prognostische modellen bij aspecifiek nekpijn. Fysiopraxis 2019;28, 44-45