Home Nieuws Nieuwspagina

Strategie & Marketing Management in de eerstelijns fysiotherapie

04 september 2024
Strategie & Marketing Management in de eerstelijns fysiotherapie
Duur: 1 dag
Ingangsniveau: Geen
Investering: € 285,-
Deelnemers: Alle Fysiotherapeut-specialisten

Samenvatting

Wat heb ik als fysiotherapeut en als praktijkorganisatie nodig om aantrekkelijk te zijn voor mijn doelgroep(en) in het veranderende (beweeg)zorglandschap, waarin macrotrends, branchekrachten zoals zorgverzekeraars, andere zorgverleners en (zorg)consumenten zijn betrokken.

Inhoud

Als fysiotherapeut ben je hoofdzakelijk bezig met het verlenen van zorg. Vakinhoudelijke ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op mede door wijzigingen in wetenschappelijke uitgangspunten. Goede nascholingen op post Masterlevel zijn daardoor onontbeerlijk voor de huidige zorgprofessional. Maar het is in het huidige en snel veranderende zorglandschap ook noodzakelijk dat up to date vakinhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden enerzijds gecombineerd moet zijn met hoogwaardige kennis op het gebied van bedrijfskundige vakgebieden zoals strategie en marketing. In deze scholing wordt daarom duidelijk gemaakt dat strategie, organisatie en marketing enerzijds en vakinhoudelijk handelen anderzijds sterk met elkaar zijn verbonden.

Maar het wordt ook steeds belangrijker om kennis en vaardigheden op te doen die een fysiotherapeut in staat stellen succesvol als zorgondernemer te kunnen opereren. Bewustwording van de noodzaak van upgraden van vakinhoud enerzijds en kennis over strategie en marketing anderzijds geeft inzicht over de relatie tussen beiden en draagt eraan bij dat een fysiotherapiepraktijk in de eerstelijns zorg zich beter kan positioneren in haar verzorgingsgebied en een betere aansluiting kan vinden op haar doelgroepen.

Werkvormen

 • Werkgroepen
 • Practicum

Eindniveau

De cursist heeft na het volgen van de cursus:

 • Kennis van de begrippen strategie en marketing
 • Kennis van de begrippen strategie en marketing binnen de gezondheidszorg en binnen het domein van de eerstelijns fysiotherapie
 • Wat het belang is van strategie en marketing voor de toekomst
 • Kennis en vaardigheden om strategie en marketing in te zetten in zijn eigen werkomgeving. Het doel van de dag is om voor de eigen fysiotherapiepraktijk een duurzame en onderscheidende positionering te realiseren in het veranderende zorglandschap.

Docenten

Eigenaar Mind your Market, Gastdocent aan SOMT University of Physiotherapy

Cursusdata

Woensdag 4 september 2024 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

 • Contactdagen: 1
 • Contacturen: 6 uur
 • Verwerkingsopdracht: 1 uur

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursust alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze beroepsgerelateerde cursus is geaccrediteerd (6 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister :

 • KRF NL (KNGF)
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.