Home Nieuws Nieuwspagina

Motor control impairment: is virtual reality een behandeloptie bij nekpijn?

09 september 2024
Motor control impairment: is virtual reality een behandeloptie bij nekpijn?
Duur: 1 dag
Ingangsniveau: Minimaal algemeen fysiotherapeut
Investering: € 285,-
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, sportfysiotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten

Nekpijn is een veelvoorkomend musculoskeletaal probleem en behoort tot de top drie van pijnklachten wereldwijd. 

Tijdens deze cursusdag gaan we uitgebreid in op sensomotorische aspecten van pijn en beperking. De cervicale wervelkolom staat daarbij als voorbeeld centraal. Daarnaast bespreken we ook andere mogelijkheden/domeinen, zoals de schouder en de lage rug. In het praktische gedeelte behandelen we diagnostische mogelijkheden om motor control te testen, de hoog cervicale flexietest, endurance test en diverse mogelijkheden om Joint Positioning Sense te testen.

Als interventie zullen we Virtual Reality demonstreren en gaan we oefenen met zowel diagnostische als interventiemogelijkheden.

Nekpijn wordt gedefinieerd als een “onaangename sensorische en emotionele ervaring die geassocieerd wordt met daadwerkelijke of potentiële weefselschade in de nekregio”. Bij specifieke nekpijn is er sprake van ernstige pathologie, bij aspecifieke nekpijn is daar geen sprake van. Patiënten met aspecifieke nekklachten laten een verminderd repositievermogen zien, een verminderde spieractiviteit en beperkingen in de cervicale range of motion.

Optische en auditieve manipulatie kan zorgen voor een toename van motor control, toename van repositie vermogen van de nek en een demping van pijn. Een voorbeeld van optische manipulatie is VR. Hiermee kun je invloed uitoefenen op het sensomotorische systeem. Daarnaast wordt hiermee de biopsychosociale context van pijn beïnvloed en gemanipuleerd. Denk hierbij aan bewegingsangst. Het gebruik van een nieuwe virtuele wereld kan daarbij zorgen voor afname van bewegingsangst, meer vertrouwen in herstel van het eigen lichaam en een visueel grotere range of motion.  

Inhoud van de cursusdag

 • Inleiding, epidemiologie van nekklachten
 • Sensomotoriek, wat houdt dat in?
 • Diagnostiek
 • Evidentie
 • Praktijk diagnostiek
 • Praktijk interventie VR
 • Andere domeinen van VR
 • De toekomst

Eindniveau

Na afloop:

 • Kent u de prevalentie en incidentie van nekklachten en van na- en bijwerkingen van cervicale manipulaties;
 • Heeft u de kennis met betrekking tot senso-motoriek;
 • Heeft u inzicht in het screeningsproces en klinisch redeneren bij klachten in de cervicale wervelkolom;
 • Kunt u de risicofactoren en rode vlaggen in de cervicale wervelkolom herkennen;
 • Heeft u inzicht in de diagnostiek in de cervicale wervelkolom;
 • Bent u bekend met de rol van sensomotorisch controle in de richtlijnen van KNGF en AAOMT;
 • Heeft u inzicht in het testen en toepassen van motor control als mogelijkheid van diagnostiek en behandelen;
 • Heeft u inzicht in het toepassen van VR tijdens de praktijk interventie;
 • Bent u bekend met de rol van VR m.b.t. tot de richtlijnen van KNGF en AAOMT;
 • Heeft u inzicht in de meerwaarde van motor control in combinatie met VR;
 • Heeft u inzicht op welke andere domeinen sensomotorisch getraind kan worden met VR;
 • Heeft u inzicht in de toekomst van sensomotorische training en VR.

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Practicum

Docenten

Dr. Jan Pool is docent en onderzoeker fysiotherapie en manuele therapie. Jan heeft ruim 30 jaar ervaring als manueel therapeut en is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), de Standaardcommissie van de IFOMPT en is lid van IFOMPT/IOPTP Taskforce Pediatrische Spinale Manipulatie.

Kiki Coppelmans is een ervaren psychosomatisch fysiotherapeut en eigenaar van Ki2Move. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met dagelijkse beperkingen door herstelbelemmerende gedachten en onverklaarde klachten, zoals bewegingsangst, hyperventilatie en burn-out.

Haar behandelingen integreren lichaamsgerichte technieken, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, therapeutische communicatie en Virtual Reality (VR), als telezorg tool ook voor patiënten thuis. Als docent maakt ze studenten bekend met de digitalisering van de zorg en de mogelijkheden van VR binnen de fysiotherapeutische zorg. 

Cursusdatum

 • Maandag 9 september 2024 van 9.00 tot 17.00

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 6 uur

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze vakinhoudelijke scholing is in aanvraag bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister:

 • KRF NL (KNGF): Algemeen Fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Manueeltherapeut, psychosomatisch Fysiotherapeut.
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.