Home Nieuws Nieuwspagina

Kinderbekkenfysiotherapie

14 oktober 2024
Kinderbekkenfysiotherapie
Duur: 1 jaar (deeltijd)
Ingangsniveau: Geregistreerde (kinder)bekkenfysiotherapeut en (kinder)bekkenoefentherapeut
Investering: Klik hier voor de prijslijst.

In de opleiding tot kinderbekkenfysiotherapeut verwerf je de competenties nodig voor het screenen, diagnosticeren, prognosticeren en behandelen van kinderen (3-18 jaar) met mictie- defecatiestoornissen, enuresis, urineweginfecties en buikpijnklachten. Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere aanvulling op het diploma van kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut. In Nederland bestaat een grote vraag naar deze specifieke expertise. De opleiding Kinderbekkenfysiotherapie voorziet in die behoefte.

Werkveld

Kinderbekkenfysiotherapeuten zijn in Nederland werkzaam in de verschillende werkvelden:

 • Fysiotherapiepraktijk
 • Kinder- of bekkenfysiotherapiepraktijk
 • Ziekenhuis (2e en 3e lijn intern/poliklinisch)
 • Bekkenbodemcentrum / Poep- en plaspoli's
 • NVFB of NVFK
 • Expert bij ontwikkeling van richtlijnen
 • Wetenschappelijk onderzoek (participerend of als onderzoeker)

Opbouw & praktische zaken

De opleiding is opgebouwd in een apart voortraject voor de kinderfysiotherapeuten, een apart voortraject voor de bekkenfysiotherapeuten en een gezamenlijk traject. Het voortraject bestaat voor beiden uit 4 lesdagen, 3 regiodagen en een stagedag. Het voortraject wordt afgesloten met een toets. Het gezamenlijk traject bestaat uit 10 lesdagen, 6 regiodagen, twee stagedagen en een toetsdag. De data voor de regiodagen en stagedagen worden binnen de regiogroepen in overleg gepland. De lesdagen worden gepland in blokken van twee dagen, steeds op een maandag en dinsdag. De contactdagen kun je terugvinden aan de rechterkant van deze pagina onder het kopje "Details"

Toelating & accreditatie

Deze opleiding is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten.

U dient bij uw inschrijving het volgende officiële document aan te leveren:

 • Vanuit KRF NL (KNGF): Kopie Bewijs van inschrijving Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL, of;
 • Vanuit Keurmerk: Kopie Uittreksel uit portfolio Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister.

Een screenshot, Word bestand en/of een diploma (kinder)Bekkenfysiotherapie zijn ongeldig.

De opleiding Kinderbekkenfysiotherapie is in aanvraag bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister SKF (Keurmerk) en KRF NL (KNGF) voor de registers Bekkenfysiotherapie en Kinderfysiotherapie.

Opleidingsinhoud

De materie van de opleiding kinderbekkenfysiotherapie is niet opgenomen in de bestaande opleidingen en de competenties zijn apart beschreven in een addendum op de bestaande beroepsprofielen van de kinder– en de bekkenfysiotherapeut: Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid.

De opleiding bestaat uit een apart voortraject voor beide specialisaties.

De kinderfysiotherapeut volgt een traject waarin de anatomie en functie van de bekkenbodem, het urogenitaal en het gastro-intestinaal systeem worden belicht. Daarnaast komen de basis van de oefentherapie en basis van uitwendige inspectie en uitwendige palpatie van de bekkenbodem aan bod.

In het voortraject van de bekkenfysiotherapeut staan de algehele en de motorische ontwikkeling en de gedrags- en ontwikkelingsstoornissen van kinderen op de voorgrond. Daarnaast komen de specifieke problemen in de puberteit en tienerzwangerschap aan bod en gaat extra aandacht uit naar de rol van de ouders en de communicatie ouder-kind-therapeut gericht op de pedagogische en didactische aspecten bij de behandeling van kinderen.

Lesmethode & toetsing

Casuïstiek als uitgangspunt

De praktijklessen vertrekken van uit een casus en zijn dus gericht op het klinisch redeneren in de dagelijkse praktijk van de kinderbekkenfysiotherapeut. De casus kan gaan over de klinische praktijk, maar ook over de professionele houding van de therapeut. Zo komen alle rollen van de kinderbekkenfysiotherapie, zoals beschreven in het addendum op het bestaande beroepscompetentieprofiel aan bod.

Opbouw van de leerstof

Leerstof wordt aangereikt via vraagstelling binnen casuïstiek. Als kinderbekkenfysiotherapeut in opleiding leer je de opgedane kennis te implementeren in de eigen praktijk. De opdrachten zorgen ervoor dat je al tijdens je studie nieuwe inzichten in je therapeutisch handelen kan integreren en direct toepassen.

Toetsing

In het voortraject bestaat de toets uit een kennistoets en is voorwaarde voor toelating tot het gezamenlijk traject. In het gezamenlijk traject worden naast kennis ook de competenties die de studenten ontwikkelen getoetst.

Werkvormen & stage

 • Responsiecolleges
 • Werkcolleges en vaardigheidslessen
 • Studiegroep/regiogroep
 • Reflectie
 • Zelfstudie

Intervisie en Reflectie

Omdat het binnen de kinderbekkenfysiotherapie gaat over onderwerpen met een intiem karakter vinden we het belangrijk dat je als kinderbekkenfysiotherapeut in-opleiding stilstaat bij je eigen houding ten opzichte van deze onderwerpen. Het is pas mogelijk om met een ander over moeilijke onderwerpen te spreken als je je eigen grenzen kent en kunt bewaren. Intervisie en reflectie lopen als een rode draad door het curriculum.

Competentieleren (stage)

Competentieleren vormt een onderdeel binnen het leerproces van de Kinderbekkenfysiotherapeut in opleiding. Zowel in het voortraject als in het gezamenlijk traject zijn stagedagen van belang: in het voortraject volgt u een stagedag bij de andere specialisatie, in het gezamenlijk traject volgt u 2 dagen stage bij een kinderbekkenfysiotherapeut (SOMT University of Physiotherapy geschoold).

Studiebelasting

De studiebelasting is 13-16u per week

Niveau

Het niveau is EKK 7

Lesdagen

Het rooster kun je hier bekijken.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.