Home Nieuws Nieuwspagina

Anderhalvelijnszorg: Gericht Verwijzen

16 september 2024
Anderhalvelijnszorg: Gericht Verwijzen
Duur: 10 dagen
Ingangsniveau: Master Fysiotherapie-specialist (Msc.)
Investering: € 3.250,-

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de ‘Masterclass Anderhalvelijns fysiotherapie Gericht verwijzen’  dient u als verbijzonderd fysiotherapeut aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Het diploma van een door een beroepsinhoudelijke vereniging erkende masteropleiding (Msc.), dan wel;
 • Een diploma Master of Science behaald te hebben in het gezondheidsdomein, zoals gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen, psychologie, geneeskunde, dan wel;
 • Een graad van doctor in de wetenschap bereikt hebben, relevant voor het gezondheidsdomein.

Samenvatting

Overweeg jij ook vaak of een verwijzing van een patiënt voor aanvullend onderzoek nodig is? En zou jij eigenlijk wel willen leren hoe je dit het beste kunt aanpakken? Dan is deze 10-daagse masterclass wat voor jou!
 
Wij zien voor fysiotherapeuten een groter wordende rol weggelegd als specialist in het bewegend functioneren. Deze rol ligt dicht naast die van de huisarts in de anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland. In de praktijk overwegen fysiotherapeuten namelijk vaak of een verwijzing van patiënten voor aanvullend onderzoek nodig is. Denk aan; medische beeldvorming (MRI, CT, röntgen, echografie) of bloed- en functieonderzoek.
 
Momenteel is het in Nederland zo geregeld dat fysiotherapeuten een aanvraag doen via de huisarts. De competenties om dergelijke overwegingen en aanvragen te doen worden echter doorgaans niet verworven in de basisopleiding Fysiotherapie of in aanvullende vervolgopleidingen.
Met deze masterclass bieden wij fysiotherapeuten de gelegenheid om die leemte in hun kennis en vaardigheden te vullen. In 10 dagen leer jij om een gerichte verwijzing in te dienen voor aanvullend onderzoek in de tweedelijnszorg.

Achtergrond

In het buitenland is de fysiotherapeut als Extended Scope-specialist al meer ingebed in het zorglandschap. Daar is het gangbaar dat aanvragen van aanvullende beeldvormende en laboratoriumdiagnostiek in de tweede lijn, het voorschrijven van medicatie, het geven van injecties en het bekleden van de rol van case manager tot zijn bevoegdheid behoren.
 
Onderzoek heeft aangetoond dat het bekleden van deze gevorderde beroepsrol leidt tot doelmatigere zorg en hogere patiënttevredenheid. Ook in Nederland zien we dat er steeds meer draagvlak is voor deze rol, zowel binnen het KNGF als onder zorgverzekeraars.
 
Wij zijn benaderd door de NVMT om een opleiding tot Extended Scope-specialist (Advanced Practitioner in Physiotherapy) te ontwikkelen en die wellicht ook kunnen participeren in een pilotstudie naar de doelmatigheid van de Extended Scope-specialist. Wij hebben deze uitnodiging aanvaard en SOMT biedt deze geaccrediteerde masterclass nu aan.
 
Gedurende de masterclass hebben deelnemers toegang tot de digitale bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel.
 
Om toegang te kunnen krijgen tot het register Extended Scope Specialist dient u na afronding van deze opleiding met een positief resultaat, tevens in het bezit te zijn van: 
 • een door de beroepsinhoudelijke vereniging erkende Master Sportfysiotherapie diploma (Msc.), dan wel;
 • een door de beroepsinhoudelijke vereniging erkende Master Manuele therapie diploma (Msc.).

Doelstelling

Met deze masterclass bekwamen fysiotherapeuten zich in aanvullende competenties voor het beargumenteerd, doelgericht en doelmatig (via de huisarts) verwijzen van patiënten met klachten over het bewegend disfunctioneren die mogelijk buiten het indicatiegebied van de fysiotherapie liggen, voor aanvullende medische beeldvorming of aanvullend medisch-specialistisch consult of onderzoek.

Korte inhoud

De masterclass is zodanig opgebouwd dat gedurende de eerste vier lesdagen de voorwaardelijke kennis met betrekking tot methodologie en statistiek van diagnostisch accuratesseonderzoek, anatomie, medische beeldvorming en laboratorium- en functieonderzoek wordt verworven. Lesdagen 5 t/m 8 zijn georganiseerd naar lichaamsregio. Daarin wordt, steeds vertrekkend vanuit kennis van de regio-specifieke pathologie, het klinisch redeneer- en besluitvormingsproces getraind toewerkend naar een beargumenteerde communicatie naar de huisarts van een indicatiestelling voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn. Dag 9 is een stagedag in de vorm van een minikliniek. Op dag 10 vindt een deel van de eindtoetsing (50% van de eindbeoordeling) plaats via mondelinge presentaties en communicatie door deelnemers van het klinisch redeneer- en besluitvormingsproces van de indicatiestelling voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn bij een (eigen) casus in de extremiteiten. De masterclass wordt vervolgens afgesloten met een toetsing van een schriftelijk verslag van een klinisch redeneer- en besluitvormingsproces van een indicatiestelling voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn bij een casus in de wervelkolom, inclusief de bijbehorende communicatie naar de huisarts (50% van de eindbeoordeling). Bij 100% aanwezigheid bij de masterclass, een compleet portfolio en na het behalen van de eindtoetsen ontvangt de deelnemer een certificaat.

Werkvormen

Tijdens de scholing wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, o.a. (interactieve) hoorcolleges, werkgroep activiteiten en workshops (practica). 

Eindniveau

Na afronding heeft de deelnemer de volgende eindkwalificaties bereikt:
 • De deelnemer is in staat een beargumenteerde indicatie te stellen, en die adequaat te communiceren, voor verwijzing, via de huisarts, voor aanvullende medische beeldvorming (m.n. röntgen, CT, MRI, echografie, botdensitometrie) bij patiënten met klachten over het bewegend disfunctioneren die mogelijk buiten het indicatiegebied van de fysiotherapie liggen;
 • De deelnemer is in staat een beargumenteerde indicatie te stellen, en die adequaat te communiceren, voor verwijzing, via de huisarts, voor een aanvullend medisch-specialistisch consult of onderzoek (o.a. laboratoriumonderzoek, functiediagnostiek) bij patiënten met klachten over het bewegend disfunctioneren die mogelijk buiten het indicatiegebied van de fysiotherapie liggen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door docenten van de Vrije Universiteit Brussel (dienst Experimentele Anatomie), het Meander Medisch Centrum (Radiologie, Orthopedie, Reumatologie), de Universiteit van Amsterdam (Academisch Medisch Centrum, Master Evidence-Based Practice), de Stichting Manuele Geneeskunde en SOMT University.  

Cursusdata

 • Dag 1 | Maandag 16 september 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 2 | Vrijdag 4 oktober 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 3 | Zaterdag 5 oktober 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 4 | Maandag 11 november 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 5 | Maandag 2 december 2024 (concept) van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 6 | Maandag 13 januari 2025 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 7 | Maandag 10 maart 2025 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 8 | Maandag 7 april 2025 van 09.00 - 17.00 uur
 • Dag 9 | Stagedag - nog nader te bepalen
 • Dag 10 | Maandag 19 mei 2025 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdbesteding

De masterclass omvat 10 contactdagen. Elke contactdag kent 6 uur studiebelasting. Buiten deze contacttijd bestaat de studiebelasting uit voorbereidende leeractiviteiten en verwerkende leeractiviteiten voor opbouw van het portfolio. De studiebelasting voor deze leeractiviteiten staat bij elke lesdag steeds gespecificeerd aangegeven. De omvang van de eindtoetsing (Eindtoetsing-2) bedraagt daarnaast 8 uur. De masterclass heeft daarmee een totale studiebelasting van 170 uur (6 ECTS).

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze vakinhoudelijke cursus is geaccrediteerd (90 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister :

 • KRF NL (KNGF) : Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut en Sportfysiotherapeut
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.