Home Nieuws Nieuwspagina

5 vragen aan | Roelfrieke Naber

09 december 2019
5 vragen aan | Roelfrieke Naber

De volgende in de reeks, Roelfrieke Naber: docent masteropleiding Bekkenfysiotherapie en bekken- en algemeen fysiotherapeut  in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Roelfrieke: "Het multidisciplinaire aspect van het werken in het ziekenhuis geeft een extra dimensie aan het fysiotherapeutisch werk."

Als ik zeg SOMT, dan zeg jij?

Een inspirerende onderwijsomgeving die gaat voor kwaliteit in de fysiotherapie.  Naast wetenschap wordt ingezet op actualiteit, kennis en vaardigheden; Met de verschillende richtingen (manueel, sport, geriatrie en bekken) is geleidelijk meer samenwerking aan het ontstaan, waardoor we ons onderdeel binnen de fysiotherapie en de fysiotherapie als geheel kunnen versterken.

Één van de unieke speerpunten van SOMT is dat docenten naast lesgeven ook praktiserend fysiotherapeut zijn. Wat is volgens jou de toegevoegde waarde hiervan in onze opleidingen? En heeft dit ook voordelen voor jou persoonlijk.

Naast lesgeven is het praktijk voeren essentieel voor mij. Omdat er een voortdurende wisselwerking is tussen kennis en praktijk. Doordat ik docent ben op de SOMT word ik ondersteund en gestimuleerd om up-to-date te blijven, kritisch te zijn op mijn bekkenfysiotherapeutisch handelen. In de praktijk zie ik hoe de theorie bij patiënten aankomt en via de praktijk kan ik dat op de studenten overbrengen. Vanwege ontwikkelingen in onderwijs, gezondheidszorg en samenleving zijn  beide settingen dynamisch en daarom is daar gelijktijdig werkzaam zijn dagelijks van  meerwaarde.

Wat doe je naast docent zijn bij SOMT nog meer op het gebied van Fysiotherapie?

Ik ben als bekken- en als algemeen fysiotherapeut werkzaam in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Binnen het team van fysiotherapeuten blijf ik, terwijl een groot deel van mijn taak de bekkenfysiotherapie omvat, zoveel mogelijk algemeen fysiotherapeut. Dit is al een tijd lang een uitdaging, waarin ik bewust niet de keuze heb gemaakt om me helemaal aan de bekkenfysiotherapie te wijden. De reden daarvan is dat de bekkenfysiotherapeutische patiënt meer is dan een bekkenbodem, maar ook cardiologische, geriatrische, neurologische, orthopedische, psychologische, sociale problematiek kan hebben. En omgekeerd, dat patiënten die voor andere problemen zijn opgenomen in het ziekenhuis ook bekkenbodemklachten kunnen hebben, waardoor ze worden belemmerd in herstel.

Het multidisciplinaire aspect van het werken in het ziekenhuis geeft een extra dimensie aan het fysiotherapeutisch werk.

Is het docententeam waarin je werkt een hechte club? Waar is dat aan te danken?

het docententeam is een hechte club die ook de nodige stormen meemaakt. Het combineren van wetenschap, onderwijs en patiëntenzorg is een uitdagende klus. We zoeken ook nog jonge enthousiaste mensen om daarin mee te werken :). We zijn een hechte club door de al langer bestaande samenwerking, de overlegsituaties en onze gezamenlijke jaarafsluiting.

Wat is het grootste verschil/kenmerk bij de student na 3 jaar opleiding bij SOMT t.o.v. de start van de opleiding?

De studenten zijn kritisch geworden in hun benadering van de patiënt, het klinisch redeneren is uitgebreider en veel steviger geworden. Daarnaast wordt wetenschappelijke literatuur veel kritischer gelezen en geïnterpreteerd. Na 3 jaar staan de studenten te popelen hun vak zelfstandig uit te voeren, hun praktijk uit te bouwen, ook multidisciplinair en anderen daarover te informeren en in mee te nemen.