Home Nieuws Nieuwspagina

5 vragen aan | Annelies Pool

17 december 2019
5 vragen aan | Annelies Pool

Annelies Pool, programma directeur Bachelor of Physiotherapy: "Het onderzoeksprogramma is wat SOMT University of Physiotherapy een echte universiteit maakt. We moeten groeien en moeten onze sporen op dit domein echt nog gaan verdienen. Daarbij is het betrekken van de studenten van groot belang." - lees meer antwoorden in de volgende 5 vragen aan ...

Wat maakt volgens jou de universitaire opleiding van SOMT speciaal?

Speciaal aan de eerste universitaire opleiding tot Fysiotherapeut in Nederland is de verdieping op meerdere kennis domeinen. Naast de reguliere klinische vaardigheden als fysiotherapeut, worden studenten ook voorbereid op een wetenschappelijk carrière. Extra vakken worden gedoceerd als Ethiek en recht, Wetenschapsfilosofie, Uitgebreide Epidemiologie en Statistiek en Academische vaardigheden als het leren opzetten en uitvoeren van onderzoek. Om een student zich nog meer te laten ontwikkelen kan hij of zij geneeskundige modules volgen bij diverse universiteiten en kan de studenten zich verder ontwikkelen in sport en didactiek. Kortom een uitdagende diepgaande opleidingen met een wisseling aan vaardigheden en kennis. 

Je bent geen praktiserend fysiotherapeut meer, hoe blijf je toch verbonden met het vak?

Ik sta nog erg aan de basis van het vak fysiotherapie door:

a. het begeleiden van 7 PhD studenten die elk als fysiotherapeut werken aan onderbouwing van het vakgebied

b. het werken als docent aan de VU en SOMT. Ik blijf up-to-date door wetenschappelijke publicaties te schrijven, te lezen op congressen te spreken en deze te bezoeken

c. het schrijven en up-to-date houden met een commissie van het curriculum fysiotherapie. Dat verlangt meeveren in de ontwikkelingen binnen het vak.

Je bent ook werkzaam bij de VU, welke verschillen merk je hierin met SOMT?

VU is een Universitaire Master of Science gericht op het leren doen van onderzoek. De instroom zijn afgestudeerde fysiotherapeuten. Kortom het is een Postdoc opleiding. Klinisch redeneren kent iedere student al, dit is anders binnen de masters van SOMT, daar wordt juist klinische redeneren / handelen aangeleerd in de Master Programma's. Dat zijn specialisaties binnen de Fysiotherapie gericht op het uitvoeren van een professie.

Met de bacheloropleiding is er nu ook aansluiting mogelijk met Geneeskunde. Hoe is dit in zijn werk gegaan? Waar ligt hierin met name de verbinding?

Allereerst hebben we via de opleiding Arts-klinische onderzoeker gevraagd naar de deficiënties van een student die na zijn BSc. Fysiotherapie diploma van SOMT wilden instromen bij de Arts-klinische onderzoeker opleiding. 

De toelatingscommissie heeft naar aanleiding van onze equivalentie tabel aangeven wat de deficiënties waren in onze opleiding om in te kunnen stromen in een geneeskundige master. Op basis van deze deficiënties hebben we opleiding gezocht en gevonden die dit zouden kunnen invullen voor ons: Het LUMC, de VU, VUMC en Brussel. 

Na gesprekken en onderhandeling zijn we gekomen tot het kunnen instromen van onze studenten in deze lopende modules aan deze universiteiten. 

De verbinding met het vakgebied Fysiotherapie is evident. Patiënten met erfelijke ziekten presenteren zich veelvuldig in de fysiotherapiepraktijk. Hoe het immuunsysteem reageert op ontstekingen maar ook op het doen van activiteiten en oefeningen horen zeker bij het vakgebied van de fysiotherapeut. Hetzelfde geldt voor de stofwisseling. Weten hoe spieren aanspannen en wat voor een effect de vloeistof die je inneemt heeft alsook het eten op wat je kan presteren is evident ook een gebied van kennis voor de fysiotherapeut. Ik zou bijna al deze modules op willen nemen in de reguliere opleiding.

Je maakt je onder andere hard om het onderzoeksprogramma van SOMT uit te breiden. Kan je iets meer vertellen over de toekomst hiervan?

Het onderzoeksprogramma is wat SOMT University of Physiotherapyeen echte universiteit maakt.

Nu is SOMT een opleiding en heeft het geen trackrecord op onderzoek. Eem universiteit heeft naast onderwijs een zeer belangrijke taak in onderzoek. Daar een track record op bouwen en een expertise centrum worden in "functional decline" verlies van vitaliteit en de rol van fysiotherapie daarin is van groot belang. We moeten groeien en moeten onze sporen op dit domein echt nog gaan verdienen. Daarnaast is het betrekken van de studenten hierbij van groot belang. Hierdoor wordt het ook voor hen evident dat SOMT een onderzoeksinstituut is die werkt aan onderbouwing van Fysiotherapie.