Home Nieuws Nieuwspagina

5 vragen aan | Hank Hallegraeff

13 januari 2020
5 vragen aan | Hank Hallegraeff

In de reeks 5 vragen aan ... mag Hank Hallegraeff zeker niet ontbreken. Binnen SOMT University of Physiotherapy actief als inhoudelijk coördinator nascholing, daarnaast ook actief in veel van onze masteropleidingen. 

Als ik zeg SOMT, dan zeg jij…?
Voor mij staat SOMT voor kwaliteit en ambitie. In de jaren dat ik werkzaam ben bij SOMT, nu 14 jaar, heeft SOMT als opleidingsinstituut een forse groei doorgemaakt in professionalisering als voorwaarde voor kwaliteit, niet alleen met de masteropleidingen maar ook met de introductie van de universitaire basisopleiding fysiotherapie. SOMT biedt een professioneel, veilig en ambitieus leerklimaat om collega’s te begeleiden naar een beroepsniveau dat momenteel noodzakelijk is in het domein van de fysiotherapie ongeacht de fysiotherapeutische specialisatie. Het is altijd weer met veel genoegen om collega’s deze groei te zien doormaken. Persoonlijk ben ik altijd betrokken geweest als docent bij de masteropleiding manuele therapie en sinds 7 jaar, in combinatie, ook als coördinator van het na- en bijscholingsprogramma ‘Lifelong Learning’.

Hoe wordt het nascholingsprogramma samengesteld?
Er zijn een aantal voorwaarden om te komen tot een gebalanceerd nascholingsprogramma: het moet aansluiten bij internationale en nationale ontwikkelingen in het vakgebied, onderwerp en inhoud moeten wetenschappelijk getoetst zijn, het moet de brug tussen kennis en praktijk overbruggen en er moet een vraag zijn vanuit de beroepsgroep naar een bepaald onderwerp. Iedere scholing moet gebaseerd moet zijn op de meest actuele, evidence-based leerstof, met het proces van klinisch redeneren als rode draad. De samenwerking met het masteronderwijs en de inbreng van universitaire partners en het uitgebreide (inter)nationale netwerk zijn hierbij van belang.  Dat kan ook betekenen dat sommige scholingen niet meer worden aangeboden en nieuwe scholingsonderwerpen geïntroduceerd worden. Het pallet aan onderwerpen is wisselend van samenstelling!

Waarom moet eigenlijk iedere fysiotherapeut nascholing volgen bij SOMT?
Dit is de belangrijkste vraag en het antwoord ligt eigenlijk al besloten in je vraag. De naam van het nascholingsprogramma ‘Lifelong Learning’ geeft direct al aan dat het noodzakelijk is om je te blijven (na) scholen zodat je bijblijft in je vak. Kennis, inzichten en ook vaardigheden zijn aan een voortdurende verandering onderhevig en om die veranderingen bij te houden en te kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk is goede scholing een absolute noodzaak. Het is ook daarom dat we scholingen aanbieden die allemaal aansluiten op ons masteronderwijs ongeacht welke specialisatie het betreft. Daarnaast zien we ook in het zorgveld diverse ontwikkelingen die de vraag naar specifieke onderwerpen versterken zoals binnen de Anderhalvelijns zorg waarin de fysiotherapeut als Extended Scope Practitioner zich totaal nieuwe beroepsrollen en -competenties zich moet gaan verwerven. Invulling geven aan na- en bijscholing is een continue proces en we zien met veel voldoening in de evaluaties terug dat deelnemers ons na- en bijscholingsprogramma uitstekend weten te waarderen!

Je bent nu ook actief binnen andere opleidingen van SOMT, welke voordelen heeft dit volgens jou rondom nascholing?
Het grote voordeel is dat je kennis kunt delen tussen en met andere specialisaties binnen het vakgebied van de fysiotherapie. Er vindt interactie plaats die voor mij nieuwe inzichten oplevert maar het heeft ook het grote voordeel dat we bij SOMT gebruikmaken van samenwerking en zodoende kunnen komen tot verbetering. Dit geldt voor mij met name voor beroeps overstijgende onderwerpen zoals wetenschappelijke competenties of statistiek. Het is juist de kracht dat we verschillende opleidingen naast elkaar aanbieden maar waarbij we ook gebruikmaken van elkaars kennis en expertise ten gunste van de afzonderlijke opleidingen.

Ben jij ook nog werkzaam als fysiotherapeut? Zo ja, welke voordelen heeft dit? Zo niet, hoe blijf je toch verbonden met het vak?
Sinds twee maanden ben ik niet meer praktiserend werkzaam, echter ik blijf sterk verbonden met de praktijk waar ik 34 jaar ervaring heb opgebouwd en met veel plezier patiënten heb mogen behandelen en bijgedragen heb aan verdere professionalisering. Het contact met patiënten is een bron van werkplezier geweest, het is de basis van het fysiotherapeutisch handelen en tegelijk ook de kracht. Om contact met de beroepsgroep te behouden zal ik ingezet worden voor waarnemingen en vakinhoudelijk overleg. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat ik volledig op de hoogte blijf via vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek en publicaties.